Av. del Paral·lel 84, Barcelona

Política de privacitat

Quan requerim obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats als sistemes de tractament de CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L..

Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

 • El responsable és CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L.
 • El seu CIF és: B66394602
 • El seu domicili està a: AVENIDA PARAL LEL Nº 84 PRINCIPAL 1º – BARCELONA (08015)
 • Correu electrònic: mmb@clinicapadros.cat
 • Registre mercantil de Barcelona, en el Tom 44537 Foli 105 Fulla B459131 Inscripció 1

CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

dpo.clinicapadros@lock4data.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. tractem la informació que ens faciliten els interessats de manera lleial, lícita i transparent donant compliment a la normativa UE 2016/679 de 27 d’abril del Parlament Europeu i del Consell i Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades i garantia de drets digitals.

Si ets CLIENT/PACIENT o USUARI:

Si ets client/pacient o usuari, tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI…)
 • Dades de contacte (correu electrònic, Whatsapp…)
 • Dades bancàries (número de compte, targeta bancària…)
 • Dades econòmiques en cas de sol·licitar finançament (nòmina, documentació relativa a la solvència econòmica…)
 • Dades d’història clínica (salut, imatge…)
 • Altres dades (facilitats per l’interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestionar els serveis, informació i/o productes sol·licitats.
 • Realitzar els tractaments i seguiment mèdic.
 • Enviar comunicacions d’interès (si l’interessat hagués prestat la deguda autorització)
 • Complir les obligacions legals aplicables al responsable.

Si ets EMPLEAT o SOL·LICITANT D’OCUPACIÓ:

Si ets emprat o sol·licitant/candidat, tractarem les següents categories de dades personals

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI…)
 • Dades incloses en el curriculum vitae (Estudis, experiència laboral, aficions…)
 • Dades de contacte (correu electrònic, Whatsapp…)
 • Dades bancàries (número de compte, titular, mandat SÀPIGA)
 • Imatge
 • Altres dades (facilitats per l’interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestionar els drets i obligacions relatius a la relació contractual.
 • Selecció de candidats
 • Ús, reproducció o publicació d’imatge, nom i veu (si l’interessat hagués prestat la deguda autorització)
 • Complir les obligacions legals de les empreses.

Si ets PROVEÏDOR de la nostra empresa:

Si ets proveïdor, tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI…)
 • Dades de contacte (correu electrònic, Whatsapp…)
 • Dades bancàries (número de compte, facturació…)
 • Altres dades (facilitats per l’interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Seguiment i control de la relació mercantil.
 • Complir les obligacions legals de les empreses

Estic obligat a facilitar les dades personals?

CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. només sol·licitarà les dades estrictament necessàries per a la realització de la finalitat per a la qual són recaptats, per la qual cosa en cas de no ser facilitats no podrà prestar-se el servei sol·licitat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades i obtinguts durant la relació entre l’interessat i CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. seran conservats durant un termini màxim de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès o mentre ens obligui una previsió legal, i en aquest cas seran conservats degudament bloquejats i eliminats quan no sigui necessari

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En compliment de l’article 6.1 del Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril l’informem que la legitimació per al tractament de les seves dades és la següent:

 1. l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics i/o
 2. el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament i/o
 3. el tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades tractades per CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. podran ser comunicats a tercers quan així ens obligui una previsió legal.

Així mateix CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. compta amb proveïdors de serveis per als quals és necessari realitzar comunicació de dades en diferents àrees empresarials (administració, comptabilitat, fiscalitat, màrqueting, laboral…). La relació amb aquestes empreses està regulada segons l’article 28 del Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril del Parlament Europeu i del Consell (RGPD). Les dades accedides des d’aquestes empreses només seran utilitzats per al fi empresarial necessari no sent conservats per a qualsevol fi ulterior.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. estem tractant les dades personals que el concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Els usuaris també podran oposar-se al tractament de les seves dades. CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de reclamacions.

L’usuari pot enviar un escrit a CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L., al domicili del responsable, o bé per mitjà d’un correu electrònic indicat en l’encapçalat de la present Política, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que concerneixen l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir de la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Posar-se en contacte amb el DPO de CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L.
 • Interposar una reclamació en l’autoritat de control (www.aepd.es) en cas de considerar vulnerats els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

CLINICA PADRÓS SERRAT PARAL·LEL S.L. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable. Aquests nivells de seguretat són obligats per a aquelles entitats que accedeixin a la nostra informació en virtut d’una relació contractual i/o prestació de servei, en aplicació de l’article 28 del Reglament UE 2016/679 (RGPD)

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Es podran utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquesta. Revisi la nostra política de cookies a través de l’enllaç que trobarà en aquesta web.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Ares con un cachorro
Ares junto a un ibon

Ares

Recepcionista

La nostra eficaç recepcionista sempre disposada a ajudar, i atenent tothom amb un somriure. També especialista en osteopatia i massatges. Li encanta la muntanya, la platja i els animals.

Angels en la montaña

Angels

Departament
Comercial

La nostra cap de Servei d’Atenció al Client entre mil coses més. Ens organitza unes activitats fantàstiques en equip. Recentment ha esdevingut una àvia orgullosa. Li encanta fer escapades de cap de setmana, les manualitats i de qualsevol tradició en fa una festa.

foto de Isabel en la playa

Isabel

Periodòncia

Una altra de les nostres especialistes en genives, encara que sempre formant-se en altres especialitats i amb un interès infinit per aprendre sobre qualsevol tema. Li encanta la platja perquè l’ajuda a “resetejar-se” cada agost.

foto Dra. Gemma Mayor con su perro

Dra. Gemma Mayor

Rehabilitació oral

Especialista en Cirurgia Oral i en teràpies integrals alternatives com la Teràpia Neural, Rehabilitació masticació-respiració… Li encanta ballar, el ioga, l’autoconeixement, viatjar, els animals i viure el més en contacte possible amb la natura.

La Dra. Jennifer Martín cantando
La Dra. Jennifer Martín practicando el senderismo

Dra. Jennifer Martín

Rehabilitació oral

Ha col·laborat amb la clínica des que va acabar la carrera i és professora titular al Postgrau en Estètica Avançada que impartim per a altres dentistes a la Societat Catalana d’Odontologia. Dedica gran part del seu temps lliure a continuar formant-se, però també li encanta el flamenc, el ballet, tocar la guitarra i cantar.

zapatillas de baile clásico
Anna jugando al sumo

Anna

Auxiliar

L’Anna, a més d’assistir al Dr. José Luis Padrós, és l’encarregada d’organitzar tot el magatzem de materials, especialment dels implants. Li encanta anar al seu poble amb els fills i quedar amb els amics.

La Dra. Margarita Monterrubio montando a caballo
La Dra. Margarita Monterrubio haciendo senderismo

Dra. Margarita Monterrubio

Ortodòncia i General

Codirectora de la clínica. Tot i que ha treballat en totes les especialitats, de manera que més gaudeix és amb l’ortodòncia, tant en adults com en nens. A més de l’atenció al pacient, porta part de la Gestió de la clínica. Com a bona illenca (és mallorquina), li encanta el mar, la platja, la natura i la seva gran passió són els animals, especialment els cavalls.

La Dra. Inés Fernández Guallart aficionada al teatro

Dra. Inés Fernández Guallart

Rehabilitació oral

Col·laboradora des de fa uns anys a la clínica i professora associada al Postgrau en Estètica Avançada que impartim per a altres dentistes a la Societat Catalana d’Odontologia. Professora a la Universitat de Barcelona. Es va especialitzar als Estats Units en implantologia i rehabilitació oral, endodòncia, estètica, periodòncia… Gran aficionada al teatre, li encanta disfressar-se, viatjar, passejar per la natura, i manualitats de tota mena.

foto Cristina escalando en roca
foto Cristina subiendo por una escala

Cristina

Auxiliar, Higienista

Una altra de les nostres veteranes. Molt hàbil amb tots els treballs de laboratori, i domina totes les especialitats com a auxiliar i higienista. Ara assisteix a les nostres col·laboradores, Dra. Fernández i Dra. Martín. Gaudeix fent senderisme i jugant al Tennis Platja.

zapatillas de baile clásico
mujer acariciando a un gato

Rosa

Auxiliar, Higienista

Encara que sembli increïble, porta amb
nosaltres 30 anys. És Higienista,
encara que domina tots els àmbits de
la professió és especialista en
“Plasma Rico en Plaquetes”, és l’auxiliar de la Dra. Monterrubio, i també ajuda el Dr. Padrós a coordinar
el Postgrau d’Estètica Avançada
que dirigeix a la Societat Catalana de
Odontologia. Sempre es preocupa de
que tots estiguem bé. Apassionada
del Ballet i li encanten els gats, i
viatjar.

primer plano de Pilar
Pilar haciendo trecking

Pilar

Auxiliar

Porta tota una vida treballant amb el Dr. Esteban Padrós. Tots dos es van incorporar de manera definitiva al nostre equip el 2020, i estem encantats de comptar-hi. Li encanten les passejades per la muntanya i la natura.

El Dr. Esteban Padrós dibujando
El Dr. Esteban Padrós practicando la fotografía

Dr. Esteban Padrós

Rehabilitació oral

Cosí del Dr. José Luis Padrós, i fa molts anys que col·labora amb nosaltres. Per sort, el 2020 es va traslladar a la nostra clínica de manera definitiva. També és professor associat al Postgrau en Estètica Avançada que impartim per a altres dentistes a la Societat Catalana d’Odontologia. Domina totes les especialitats i té especial habilitat amb els nous programes de disseny digital 3D adaptant-se amb facilitat a totes les noves tecnologies. Us encanta el dibuix, la fotografia, l’esport, els viatges, llegir, escoltar música i el cinema.

Raquel riendo con su hija
Raquel leyendo y haciendo senderismo con su hija

Raquel

Periodòncia

Una de les nostres especialistes a genives, encara que realment ens ajuda en mil coses més. Començo de molt joveneta amb nosaltres. Li encanta llegir, els gossos, les excursions pel camp, és una cuinera excel·lent, però del que més gaudeix és fer qualsevol d’aquestes coses amb la seva meravellosa filla.

El Dr. José Luis Padrós en el gimnasio

Dr. Jose Luis Padrós

Director científic

Ànima mater de la nostra clínica. Director del Postgrau en Estètica Avançada que impartim per a altres dentistes a la Societat Catalana d’Odontologia. Proveïdor insaciable de noves tècniques i materials especialment als àmbits de l’Estètica dental, la rehabilitació amb pròtesis i la implantologia. Dedica gran part del seu temps lliure a preparar les formacions que imparteix, però encara aconsegueix moments per fer bicicleta, esquiar, jugar a tennis, golf i pàdel.

foto Inés primer plano
foto Inés practicando sernderismo

Inés

Manteniment

Porta a la família des de molt joveneta. Manté la nostra clínica impol·luta ia punt de revista seguint estrictes protocols de neteja. Li encanten les passejades pel camp, collir espàrrecs i bolets, cuinar, les manualitats, és pintora i gaudeix de les escapades amb les seves amigues.

foto Esther en África con niños
foto Esther en África comiendo con unos niños

Esther

Periodòncia

Especialista en genives. És somiadora, creativa, implicada en mil causes socials. Enamorada d´Àfrica, especialment dels seus nens.